Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door HNPD

Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd zoals foto's en of gedeeltes van foto's,
tekst en of gedeeltes van tekst of op welke manier dan ook om dit te gebruiken voor andere websites .
Copyright HNPD ©
Zie ook : http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/portretrecht/

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen) in mijn site kunnen u naar sites van derden brengen waarbij
HNPD
geen aansprakelijkheid aanvaard voor de aangeboden informatie.

Mochten er bedrijven en/of mensen zijn die, ondanks mijn zorgvuldigheid, toch vinden dat de link naar de site onterecht op mijn site staat, die kunnen een berichtje sturen naar mij via mijn e mail formulier

Gebruik van andermans werk

Op webpagina's, maar ook op de individuele afbeeldingen, geluidsbestanden, scripts en andere onderdelen van een website rust auteursrecht. Het maakt niet uit of er een expliciete copyright-vermelding bij staat, of dat de rechten zijn voorbehouden of dat het gratis op Internet wordt aangeboden. Dit betekent dat het overnemen of hergebruiken van onderdelen van andermans website niet is toegestaan. Een plaatje van iemand anders' site kopiëren en op je eigen site zetten, mag dus niet. Ook mag je geen teksten of afbeeldingen uit boeken inscannen en op je website plaatsen.

Auteursrecht op afbeeldingen:
Als een werk beschermd is, mag het niet worden gebruikt zonder toestemming van de maker.
Dit betekent dat het niet gekopieerd en verspreid mag worden, maar ook dat het niet op een website geplaatst mag worden.

BRON: http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/

Zie ook AUTEURSRECHTEN

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals
gewijzigd door Protocol Nr. 11

Ik citeer een gedeelte van: Artikel 10 – Vrijheid van meningsuiting Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.
Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig
openbaar gezag en ongeacht grenzen.

BRON: http://mensenhandel.nl/files/box/EVRM.pdf


Deze website heb ik geschreven daar ik recht heb op vrijheid van meningsuiting volgens de grondwet art. 7 van de Nederlandse Grondwet
Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voor vervolging door de staat te hoeven vrezen.


Ik schrijf over de originele THE BUFFOONS
Waarom dit hier staat ? klik hier

Typefouten op deze website onder voorbehoud

Met vriendelijke groet,
HNPD

©Herman Nijkamp Products Dalfsen