POPBLAD REVOLVER

In het popblad REVOLVER word deze maand aandacht geschonken aan het feit dat het dit jaar
40 jaar geleden is dat Jon Lennon en Yoko Ono in het HILTON waren

THE BUFFOONS waren toen de enige muziekanten die bij John en Yoko waren geweest op verzoek van Jon Lennon zelf.
Een interview met Ely van Tongeren staat in het popblad REVOLVER van februari